Põssa Polli õpib sõnu 3

 
See mäng on “Põssa Polli õpib sõnu” sarja kolmas osa, kus koolieelikud õpivad tundma
eestikeelseid nimisõnu läbi keelelis-pildilise võrdluse. Mäng toetab oskust süstematiseerida ja loogiliselt mõelda. 
 
Karbis on kümme eri värvi piklikku teemakaarti, igal kaardil kirjas üks enamlevinud ühisnimetaja: seened, marjad, pesemistarbed, masinad, kehaosad, muusikariistad, kunstitarbed, ehitised, närilised ja roomajad.  
 
Iga teemakaardi juurde kuulub üks väiksem sama värvi kaart, millel on kirjas viis nimisõna, mis kuuluvad antud ühisnimetajaga kokku (näiteks teemakaardi närilised juurde kuulub kaardike nimetustega: ORAV, SUSLIK, HIIR, HAMSTER, KOBRAS)
 
Keelelist poolt toetab pildimaterjal, kus igale nimisõnale vastab samasisuline pildike (pilte on karbis kokku 50). Iga pildi kõrval on märgitud ka täht, millega pildil kujutatu algab.

Mängu juhend: lauale puistatud sõnakaardid-värvipildid tuleb süstematiseerida ning omavahel õigesti kokku seada nii, et tekiks 10 komplekti.

Põssa Polli õpib sõnu on töötatud välja nii, et seda saaks mängida mitmel erineval moel, pidades silmas raskusastme varieerimise võimalust näiteks erinevas vanuses laste puhul.
 
Hetkel laost otsas.
Hind:13 €