Põssa Polli seab lauseid 3

Kombineeritav mänguga “Põssa Polli seab lauseid 2”

Käesolev lausemäng jätkab varem ilmunud analoogide  “Põssa Polli seab lauseid” ja “Põssa Polli seab lauseid 2” põhimõtet, aidates mudilastel lõbusalt ja loovalt omandada uusi eestikeelseid sõnu ning harjutada lausete moodustamist.  
    
Kolmas mäng tutvustab peamiselt vastandsõnu (vastandsõnapaare on komplektis 20, kokku 40 sõna), mida seatakse kokku sobivate nimisõnakaartidega. Nii saab luua lihtsaid sõnapaare nagu kerge sulg – raske hantel; noor kukk – vana kana jne.
Vastandsõnade õppimise kaudu saab laps ühtlasi teadmisi ka omadussõnadest.

Nimi- ja vastandsõnu võib mängu kestel ka vahetada, luues niiviisi uusi tähendusi või lõbusaid kombinatsioone. Nimisõnakomplekti toetab illustreeriv pildimaterjal, et oleks võimalik harjutada lihtsate sõnapaaride moodustamist nii visuaalselt kui verbaalselt.

Mõningad eesti keele vastandsõnu esineb juba “Põssa Polli seab lauseid 2”-s, mida saab kombineerida käesoleva mänguga.


Igal vastandsõnapaaril on teistest erinev klotsimuster või -värv, et hõlbustada lapsel mängima asudes paariliste leidmist.


Pakendis on kaasas kahe ruuduga aluskaardid, mis on mugavaks abivahendiks sõnaklotside ladumisel.


Kolmandat mängu saab kasutada iseseisvalt, kuid on nii sisult kui vormilt (mõlema mängu klotsid ja aluskaardid on samas formaadis) lõimitav “Põssa Polli seab lauseid 2”-ga.   

Mäng sobib eelkõige individuaalseks tööks.

Hind:16 €