Põssa Polli seab lauseid

 

 
Mängu abil saavad koolieelikud ning esimese klassi lapsed lõbusalt ja loovalt harjutada emakeelsete lausete kokkuseadmist ning käänamist.
 
Pakendis on 24 lausekaarti, 36 pildiklotsi ning hulk värviklotse. 
Lausekaartide tühjadesse ruutudesse tuleb valida sobivaid värve ja pilte, et tekiksid sidusad, loogilised laused. Rohke pildi- ja värviklotside valik komplektis toetab ka loogilis-seoselise mõtlemise arengut.
 
Osad laused on koostatud nii, et nende puhul saaks kasutada erinevaid värvivariante, jättes ruumi ka fantaasiale.
 
Lausekaardid on kahepoolsed, mille ühel küljel on tekst
trükitähtedes ja teisel küljel sama tekst kirjatähtedes.
Hind:16 €