Põssa Polli seab lauseid

 

 
Mängu abil saavad koolieelikud ning esimese klassi lapsed lõbusalt ja loovalt harjutada emakeelsete lausete kokkuseadmist ning käänamist.
 
Pakendis on 24 lausekaarti, 36 pildiklotsi ning hulk värviklotse.
 
Lausekaartide tühjadesse ruutudesse tuleb valida sobivaid värvi- ja pildiklotse, et tekiksid sidusad, loogilised laused. Pärast tühjade ruutude täitmist tuleb lause proovida kokku lugeda.
 
Rohke pildi- ja värviklotside valik komplektis toetab ka loogilis-seoselise mõtlemise arengut.
 
Osades lausetes saab kasutada erinevaid värve, jättes ruumi ka fantaasiale.
Hind:14 €