Põssa Polli õpib sõnu

 

Mäng aitab eri vanuses koolieelikutel hõlpsalt ja loovalt omandada eestikeelseid nimisõnu läbi keelelis-pildilise võrdluse, toetades ka oskust süstematiseerida ja
loogiliselt mõelda.

Karbis on kümme eri värvi piklikku teemakaarti, igal kaardil on kirjas üks enamlevinud ühisnimetaja: sõidukid, tööriistad, toidud, koduloomad, linnud, metsloomad, puud, mööbel, rõivad, putukad.  


Iga suure teemakaardi juurde kuulub üks väiksem sama värvi kaart, millel on kirjas viis nimisõna, mis kuuluvad antud ühisnimetajaga kokku (näiteks suure sõnakaardi MÖÖBEL juurde kuulub kaardike nimetustega: LAUD, TOOL, KAPP, RIIUL, DIIVAN).


Keelematerjali toetab ruudukujulistel kaardikestel  kujutatud pildimaterjal, kus igale nimisõnale vastab samasisuline pildike (pilte on karbis kokku 50). Iga pildi kõrval on kirjas ka täht, millega pildil kujutatu algab.

Mängu juhend: lauale puistatud sõnakaardid-värvipildid tuleb süstematiseerida ning omavahel õieti kokku seada nii, et tekiks 10 komplekti. Pildikaardid võib asetada lauale ka tagurpidi, et oleks väike üllatusmoment.

Põssa Polli õpib sõnu on töötatud välja põhimõttel, et seda saaks mängida mitmel erineval moel, pidades silmas eelkõige raskusastme varieerimise võimalust eri vanuses laste puhul.
 

Hind:12 €